Yrityslainakori Eurooppa Kuponki Vipu II

Yrityslainakori Eurooppa Kuponki Vipu II on noin viisivuotinen pääomaturvaamaton joukkovelkakirjalaina, jonka tuotto ja pääoman palautus ovat sidottuja 75 eurooppalaisen High Yield -yhtiön luottoriskiin.

Sijoittajalle maksetaan sijoitusaikana kuponki vuosittain ja lainan alkuperäinen nimellisarvo palautetaan erääntymispäivänä, mikäli enintään yhdeksän viiteyhtiötä kohtaa luottovastuutapahtuman luottovastuuaikana. Mahdollisesta kymmenennestä luottovastuutapahtuman kohdanneesta viiteyhtiöstä alkaen kukin luottovastuutapahtuman luottovastuuaikana kohdannut viiteyhtiö pienentää lainan tuotonlaskennassa käytettävää, jäljellä olevaa nimellisarvoa sekä eräpäivänä takaisinmaksettavaa nimellisarvoa noin 6,67 prosenttiyksiköllä (noin 1/15) alkuperäisestä. Luottovastuutapahtumia ovat konkurssi, vakava maksuhäiriö, valtiollinen väliintulo ja velkojen uudelleenjärjestely.

Tuotteen seuranta

Liikkeeseenlaskupäivä 22.2.2016
Eräpäivä 20.1.2021
Liikkeeseenlaskija Nordea Pankki Suomi Oyj

Tuottohistoria 10.07.2020

Arvostus 105,18 %
Kehitys 1 kk 1,43 %
Tuotto alusta 5,18 %

Kohde-etuudet

Markit iTraxx Europe Crossover -indeksin Sarjan 24 yhtiöt (75 eurooppalaista High Yield -yhtiötä).

Tuottomahdollisuus

Joukkovelkakirjalaina maksaa vuosittain kiinteän kupongin 6,9 % p.a. Kuponki maksetaan jäljellä olevalle nimellisarvolle.

Pääomaturva

Sijoitus ei ole pääomaturvattu, joten sijoitetun pääoman voi menettää osittain tai jopa kokonaan. Mikäli luottovastuutapahtuman luottovastuuaikana kohdanneita viiteyhtiöitä on 24 tai enemmän, menettää sijoittaja sijoitetun pääoman kokonaisuudessaan. Luottovastuuaika: 22.2.2016–20.12.2020.