Siirry suoraan sisältöön

Yrityslainakori High Yield Yhdistelmä USD 2025

Yrityslainakori High Yield Yhdistelmä USD 2025 on noin viisivuotinen joukkovelkakirjalaina, jonka tuotto ja pääoman palautus on sidottu keskimäärin korkeariskisempien niin sanottujen High Yield -yhtiöiden luottoriskiin. Viiteyhtiöt ovat 100 pohjoisamerikkalaista Markit CDX North America High Yield -indeksiin kuuluvaa yhtiötä sekä 75 eurooppalaista Markit iTraxx Europe Crossover -indeksiin kuuluvaa yhtiötä.

 

Sijoitus maksaa kiinteää vuotuista kuponkituottoa, mikäli yksikään viiteyhtiö ei kohtaa luottovastuutapahtumaa luottovastuuaikana. Kukin luottovastuutapahtuman luottovastuuaikana kohdannut viiteyhtiö pienentää sekä tuotonlaskennassa käytettävää, jäljellä olevaa nimellisarvoa, että eräpäivänä takaisin maksettavaa nimellisarvoa viiteyhtiön painon verran eli noin 0,571 prosenttiyksiköllä (1/175).

Tuotteen seuranta

Liikkeeseenlaskupäivä 13.12.2019
Eräpäivä 15.1.2025
Liikkeeseenlaskija Danske Bank A/S

Tuottohistoria 16.07.2021

Arvostus 90,34 %
Kehitys 1 kk -0,10 %
Tuotto alusta -9,66 %

Kohde-etuudet

100 pohjoisamerikkalaista yhtiötä, jotka kuuluvat Markit CDX North America High Yield -indeksin sarjan 33 versioon 1 sekä 75 eurooppalaista yhtiötä, jotka kuuluvat Markit iTraxx Europe Crossover -indeksin sarjan 32 versioon 1.

Tuottomahdollisuus

Joukkovelkakirjalaina maksaa vuosittain kiinteää kuponkituottoa, joka on alustavasti 6,0 %. Kuponki maksetaan jäljellä olevalle nimellisarvolle. Lopullinen vuosittainen kuponkituotto vahvistetaan viimeistään liikkeeseenlaskupäivänä vähintään tasolle 5,0 %. Mikäli lopullista kuponkituottoa ei voida vahvistaa vähintään tasolle 5,0 %, liikkeeseenlasku perutaan.

Pääomaturva

Sijoitus ei ole pääomaturvattu, joten sijoitetun nimellispääoman voi menettää osittain tai jopa kokonaan. Luottovastuuaika: 12.12.2019–20.12.2024.

Kohdemarkkina: Yrityslainakori High Yield Yhdistelmä USD 2025 on suunnattu sijoittajalle, joka kykenee tekemään myös monimutkaisia rahoitusvälinettä koskevia, sijoituksen riskit ja oman taloudellisen aseman huomioon ottavia sijoituspäätöksiä. Sijoitus sopii säännöllistä tuottoa hakevalle sijoittajalle. Sijoittajan tulee kattaa koko sijoittamansa summan suuruinen tappio. Sijoitushorisontin tulee olla vähintään tuotteen sijoitusaika.