Yrityslainakori Pohjois-Amerikka Kertyvä Vipu

Yrityslainakori Pohjois-Amerikka Kertyvä Vipu on noin viisivuotinen pääomaturvaamaton joukkovelkakirjalaina, jonka erääntymisarvo on sidottu 100 pohjoisamerikkalaisen High Yield -yhtiön luottoriskiin.

Sijoitus erääntyy eräpäivänä arvoon 172 % nimellisarvosta, mikäli enintään 15 viiteyhtiötä kohtaa luottovastuutapahtuman luottovastuuaikana. Mahdollisesta kuudennestatoista luottovastuutapahtuman kohdanneesta viiteyhtiöstä alkaen kukin luottovastuutapahtuman luottovastuuaikana kohdannut viiteyhtiö pienentää lainan jäljellä olevaa nimellisarvoa 5,0 prosenttiyksiköllä (1/20) alkuperäisestä. Eräpäivänä sijoitus erääntyy arvoon 172 % jäljellä olevasta nimellisarvosta. Luottovastuutapahtumia ovat konkurssi ja vakava maksuhäiriö.

Tuotteen seuranta

Liikkeeseenlaskupäivä 15.3.2016
Eräpäivä 11.1.2021
Liikkeeseenlaskija Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)

Tuottohistoria 07.07.2020

Arvostus 142,01 %
Kehitys 1 kk 6,94 %
Tuotto alusta 42,01 %

Kohde-etuudet

Markit CDX North America High Yield -indeksin sarjan 25 yhtiöt (100 pohjoisamerikkalaista High Yield -yhtiötä).

Tuottomahdollisuus

Laina erääntyy eräpäivänä arvoon 172 % jäljellä olevasta nimellisarvosta.

Pääomaturva

Sijoitus ei ole pääomaturvattu, joten sijoitetun pääoman voi menettää osittain tai jopa kokonaan. Mikäli luottovastuutapahtuman luottovastuuaikana kohdanneita viiteyhtiöitä on 35 tai enemmän, menettää sijoittaja sijoitetun pääoman kokonaisuudessaan. Luottovastuuaika: 15.3.2016–20.12.2020.