Eri korkosegmentteihin sijoittava erikoissijoitusrahasto

FIM Korko Optimaattori

Avaintietoesite

FIM Korko Optimaattori on korkorahasto, jonka varoja sijoitetaan eri korkosegmenttien välillä markkinatilanteen mukaan. Rahaston varat sijoitetaan pääosin FIMin hallinnoimiin korkorahastoihin. FIM Korko Optimaattori on hyvä yleisrahasto korkovarainhoitoon. Rahasto tavoittelee kulloiseenkin markkinatilanteeseen sopivinta korkoallokaatiota  painottaen eri suhdannesyklin vaiheissa parhaiten menestyviä korkosegmenttejä.

Riski
Tuotto 12 kk* -2,87 %
Tuotto alusta* 2,26 % -

Tuottohistoria

Rahastoa hoitaa

Sijoitusten jakautuminen

Rahaston {{data.countries}} suurinta aluetta {{data.countriesDate}}

Maa Osuus
{{country.name}} {{country.pct}} %

Rahaston {{data.investments}} suurinta sijoitusta {{data.investmentDate}}

Rahasto Nettoarvosta Muutos
{{investment.name}} {{investment.pct}} % {{investment.change}} %

Ehdot ja asiakirjat **

  • {{fee.percent}}
  • {{data.ter}}

** Hallinnointipalkkio sisältää säilytyspalkkion.

Rahaston juoksevat kulut sisältävät hallinnointi- ja säilytyspalkkiot sekä mahdollisesti sijoituskohteena olevista rahasto-osuuksista perityt hallinnointi- ja säilytyspalkkiot.

Rahaston tuotto-osuus

Tästä rahastosta/osuussarjasta on tarjolla myös tuotto-osuuksia. Tuotto-osuuksien omistajille jaetaan vuosittain rahaston saamista osinko- ja/tai korkotuotoista tuottoa, joka vähentää tuotto-osuuden arvoa. Kasvu-osuuksien omistajille ei tuottoa jaeta, vaan tuotto kasvattaa rahasto-osuuden arvoa. Tuotto-osuudet sopivat sijoittajalle, joka ei halua lunastaa rahasto-osuuksia, mutta toivoo saavansa sijoituksestaan säännöllistä vuosituottoa. Myös säätiöt saattavat olla tuotto-osuuksista kiinnostuneita, jos niillä ei sääntöjensä mukaan ole lupa vähentää pääomaa (esim. rahasto-osuuksien lukumäärää). Rahastomerkintä katsotaan kasvuosuusmerkinnäksi, jos sijoittaja ei etukäteen erikseen muuta ilmoita. Jos haluat merkitä tuotto-osuuksia, pyydämme ottamaan yhteyttä FIM Asiakaspalveluun, puh. 09 6134 6250 (pvm/mpm).

*Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta tuotosta. Alle vuoden toimineiden rahastojen osuussarjojen osalta tuotto esitetään annualisoimattomana.

Huomioithan, että sijoitustoimintaan liittyy aina taloudellinen riski. Sijoitusten arvo ja niistä saatava tuotto voi nousta tai laskea, ja sijoittaja ei välttämättä saa takaisin alkuperäistä sijoitustaan.

Kaikki rahastot