Terveyssektorille sijoittava globaali osakerahasto

FIM Rohto

Avaintietoesite

FIM Rohto -rahasto sijoittaa maailmanlaajuisesti terveydenhuoltosektorilla toimiviin yrityksiin. Keskeisimpiä sijoituskohteita ovat lääke- ja bioteknologiayhtiöt sekä terveydenhuollon laitteita, tarvikkeita ja palveluja tuottavat yritykset. Suurin maapaino on ollut Yhdysvalloissa. Terveydenhuolto on luonteeltaan defensiivinen sektori – se on vähemmän altis suhdannevaihteluille kuin muut toimialat. Tämä johtuu siitä, että ihmiset käyttävät terveyspalveluja pääosin suhdanteista riippumatta. Terveydenhuollon tuotteiden ja palveluiden kysyntä lisääntyy voimakkaasti väestön kasvaessa ja ikääntyessä. Tulevaisuuden kasvu tulee aiempaa enemmän kehittyvistä maista, ja tätä kehitystä tukevat erityisesti elintason nousu sekä panostus valtiollisiin terveydenhuoltojärjestelmiin. Hyvistä tulevaisuuden näkymistä ja defensiivisestä luonteesta huolimatta alan yritysten osakkeet on yleensä hinnoiteltu erittäin maltillisesti.

Riski
Tuotto 12 kk* 4,77 %
Tuotto alusta* 3,52 % -

Tuottohistoria

Sijoitusten jakautuminen

Rahaston {{data.countries}} suurinta aluetta {{data.countriesDate}}

Maa Osuus
{{country.name}} {{country.pct}} %

Rahaston {{data.investments}} suurinta sijoitusta {{data.investmentDate}}

Rahasto Nettoarvosta Muutos
{{investment.name}} {{investment.pct}} % {{investment.change}} %

Ehdot ja asiakirjat **

  • {{fee.percent}}

** Hallinnointipalkkio sisältää säilytyspalkkion.

Rahaston juoksevat kulut (v. 2018) ovat 1,83 %/v. Luku sisältää hallinnointi- ja säilytyspalkkiot sekä mahdollisesti sijoituskohteena olevista rahasto-osuuksista perityt hallinnointi- ja säilytyspalkkiot.

FIM Rohto vertailuryhmässään Euroopan kärkipäätä

8.2.2016 

FIM Rohto on tuottanut viime vuosina erinomaisesti. Rahasto on myös laajassa kilpailijaryhmässään Euroopan parhaita rahastoja. ...

Lue lisää

*Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta tuotosta. Alle vuoden toimineiden rahastojen osuussarjojen osalta tuotto esitetään annualisoimattomana.

Huomioithan, että sijoitustoimintaan liittyy aina taloudellinen riski. Sijoitusten arvo ja niistä saatava tuotto voi nousta tai laskea, ja sijoittaja ei välttämättä saa takaisin alkuperäistä sijoitustaan.

Kaikki rahastot