Tekoälyn avulla sijoittava globaali osakerahasto

FIM Tekoäly A

Avaintietoesite

FIM Tekoäly on Pohjoismaiden ensimmäinen 100-prosenttisesti tekoälyyn perustuva sijoitusrahasto. Rahasto sijoittaa maailmanlaajuisesti osakkeisiin hyödyntäen tekoälyä ja koneoppimista. Käytetty teknologia pyrkii löytämään aliarvostettuja osakkeita tutkimalla yritysten fundamentaalitietoja, kuten taseita ja tilinpäätöksiä. Samalla teknologia oppii itsenäisesti ja kehittää jatkuvasti omaa sijoitusprosessiaan. Rahasto tavoittelee kolme prosenttiyksikköä parempaa vuotuista tuottoa kuin osakkeiden maailmanlaajuista kehitystä kuvaava MSCI World -indeksi.

Riski
Tuotto 12 kk* -7,55 %
Tuotto alusta* 4,45 % -

Rahaston sijoituspolitiikka on muuttunut 20.11.2017. Rahasto sijoitti aikaisemmin pohjoismaisiin osakkeisiin. Rahaston aiempi nimi oli FIM Nordic Sijoitusrahasto. Esitetty tuotto- tai arvonkehitys 19.11.2017 asti perustuu aikaisempaan sijoituspolitiikkaan.

Tuottohistoria*

Sijoitusten jakautuminen

Rahaston {{data.countries}} suurinta aluetta {{data.countriesDate}}

Maa Osuus
{{country.name}} {{country.pct}} %

Rahaston {{data.investments}} suurinta sijoitusta {{data.investmentDate}}

Rahasto Nettoarvosta Muutos
{{investment.name}} {{investment.pct}} % {{investment.change}} %

Ehdot ja asiakirjat **

  • {{fee.percent}}

**  Hallinnointipalkkio sisältää säilytyspalkkion.

Tuottosidonnainen palkkio 25 %, joka peritään tuotosta, joka ylittää vertailuindeksin yli 3 %-yksiköllä kiinteän hallinnointipalkkion jälkeen.

Rahaston juoksevat kulut (v. 2018) ovat 1,50 %/v. Luku sisältää hallinnointi- ja säilytyspalkkiot sekä mahdollisesti sijoituskohteena olevista rahasto-osuuksista perityt hallinnointi- ja säilytyspalkkiot.

*Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta tuotosta. Alle vuoden toimineiden rahastojen osuussarjojen osalta tuotto esitetään annualisoimattomana.

Huomioithan, että sijoitustoimintaan liittyy aina taloudellinen riski. Sijoitusten arvo ja niistä saatava tuotto voi nousta tai laskea, ja sijoittaja ei välttämättä saa takaisin alkuperäistä sijoitustaan.

Kaikki rahastot