Institutionaalisille sijoittajille suunnattu maailmanlaajuisesti korkomarkkinoille sijoittava erikoissijoitusrahasto

FIM Top Yield C

Avaintietoesite

FIM Top Yield -rahasto pyrkii hyödyntämään korkomarkkinoiden mahdollisuudet monipuolisesti. Rahasto sijoittaa maailmanlaajuisesti pääasiassa valtioiden ja yritysten joukkolainoihin, mutta voi ottaa myös näkemystä valuuttakurssien suhteen. Merkittävä osa rahaston sijoituksista tehdään kehittyville korkomarkkinoille. FIM Top Yield -rahasto ottaa aktiivisesti kantaa markkinatilanteeseen hyödyntäen maailmanlaajuisesti muutoksia korkojen suunnassa, korkojen aikarakenteessa, eri maiden välisissä korkoeroissa ja inflaatiossa sekä luottoriskien hinnoittelussa. Rahasto pyrkii näin saavuttamaan hyvää tuottoa kaikissa markkinatilanteissa, myös laskevilla markkinoilla. 

Riski
Tuotto 12 kk* 7,43 %
Tuotto alusta* 2,83 % -

Tuottohistoria

Rahastoa hoitaa

Sijoitusten jakautuminen

Rahaston {{data.countries}} suurinta aluetta {{data.countriesDate}}

Maa Osuus
{{country.name}} {{country.pct}} %

Rahaston {{data.investments}} suurinta sijoitusta {{data.investmentDate}}

Rahasto Nettoarvosta Muutos
{{investment.name}} {{investment.pct}} % {{investment.change}} %

Ehdot ja asiakirjat **

  • {{fee.percent}}

** Mikäli sijoitusaika on yli 3 kuukautta.

*** Lisäksi rahastokohtainen tuottosidonnainen palkkio 20 % (1 kuukauden euriborin (lisättynä 1 prosenttiyksiköllä p.a.) ylittävältä osalta ja high watermark). Tuottosidonnaista palkkiota veloitetaan helmikuusta 2013 alkaen. Lisätietoja rahaston säännöissä.

Hallinnointipalkkio sisältää säilytyspalkkion. Rahaston juoksevat kulut (v. 2018) ovat 0,35 %/v. Luku sisältää hallinnointi- ja säilytyspalkkiot sekä mahdollisesti sijoituskohteena olevista rahasto-osuuksista perityt hallinnointi- ja säilytyspalkkiot.