Siirry suoraan sisältöön
Korkopainotteinen rahastojen rahasto

FIM Varainhoito 30

Avaintietoesite (PDF, 51 kt)

FIM Varainhoito 30 on korkopainotteinen varainhoitorahasto. Rahasto sijoittaa maailmanlaajuisesti, pääasiallisesti FIMin hallinnoimien sijoitusrahastojen ja muiden sijoitusrahastojen sekä yhteissijoitusyritysten osuuksiin. Sijoitusmaailma pysyy haastavana lähivuodet. Tässä ympäristössä osake- ja korkomarkkinoiden liikkeet ovat voimakkaita ja selviytyminen vaatii oikea-aikaista päätöksentekoa. FIM Varainhoito 30 tavoittelee sopivinta osake- ja korkopainotusta kulloiseenkin markkinatilanteeseen painottaen matalariskisempiä korkosijoituksia.

Riski
Tuotto 12 kk* 11,76 %
Tuotto alusta* 4,17 %


Lisätiedot: FIM Varainhoito 30 on osuussarja S-Säästörahasto Varovainen Sijoitusrahastossa.

Rahastoa hoitaa

Ari Pakarinen

Senior salkunhoitaja

Sijoitusten jakautuminen

Rahaston {{data.countries}} suurinta aluetta {{data.countriesDate}}

Maa Osuus
{{country.name}} {{country.pct}} %

Rahaston {{data.investments}} suurinta sijoitusta {{data.investmentDate}}

Rahasto Nettoarvosta Muutos
{{investment.name}} {{investment.pct}} % {{investment.change}} %

Ehdot ja asiakirjat **

  • {{fee.percent}}
  • {{data.ter}}

** Voimassa 3.6.2013 alkaen. Rahaston varat sijoitetaan pääasiallisesti toisiin rahastoihin, rahasto maksaa sijoituskohteena olevista rahasto-osuuksista hallinnointi- ja säilytyspalkkiot.

Rahaston juoksevat kulut sisältävät hallinnointi- ja säilytyspalkkiot sekä mahdollisesti sijoituskohteena olevista rahasto-osuuksista perityt hallinnointi- ja säilytyspalkkiot.

Rahaston tuotto-osuus

Tästä rahastosta/osuussarjasta on tarjolla myös tuotto-osuuksia. Tuotto-osuuksien omistajille jaetaan vuosittain rahaston saamista osinko- ja/tai korkotuotoista tuottoa, joka vähentää tuotto-osuuden arvoa. Kasvu-osuuksien omistajille ei tuottoa jaeta, vaan tuotto kasvattaa rahasto-osuuden arvoa. Tuotto-osuudet sopivat sijoittajalle, joka ei halua lunastaa rahasto-osuuksia, mutta toivoo saavansa sijoituksestaan säännöllistä vuosituottoa. Myös säätiöt saattavat olla tuotto-osuuksista kiinnostuneita, jos niillä ei sääntöjensä mukaan ole lupa vähentää pääomaa (esim. rahasto-osuuksien lukumäärää). Rahastomerkintä katsotaan kasvuosuusmerkinnäksi, jos sijoittaja ei etukäteen erikseen muuta ilmoita. Jos haluat merkitä tuotto-osuuksia, pyydämme ottamaan yhteyttä FIM Asiakaspalveluun, puh. 09 6134 6250 (pvm/mpm).