Siirry suoraan sisältöön

Bittium Oyj:n vapaaehtoinen julkinen ostotarjous yhtiön omista osakkeista ja optio-oikeuksista 25.9.-16.10.2015

30.9.2015

Bittium Oyj tarjoutuu ostotarjouksella ostamaan omia osakkeitaan ja osakkeisiin oikeuttavia optio-oikeuksia 2008 C.

Tarjoushinta on 5,06 euroa jokaisesta Bittium Oyj:n osakkeesta ja 4,51 euroa jokaisesta optio-oikeudesta, jonka osalta ostotarjous on pätevästi hyväksytty.

Ostotarjous koskee enintään 117 351 263 yhtiön osaketta ja lisäksi enintään 252 648 optio-oikeutta. Jos tarjottavien osakkeiden määrä ylittää ostotarjouksen mukaisen osakkeiden enimmäismäärän, ostotarjous hyväksytään kunkin ostotarjouksen hyväksyneen osakkeenomistajan osalta tällaisten osakkeenomistajien ostotarjouksessa tarjoamien osakkeiden arvo-osuustilikohtaisessa suhteessa, pyöristettyinä arvo-osuustilikohtaisesti alaspäin edelliseen täyteen osakkeeseen. Vastaavaa menettelyä sovelletaan optio-oikeuksia koskeviin hyväksyntöihin. Ostotarjous on ehdollinen. Ostotarjouksen toteutumisen edellytyksenä on ostotarjousta koskevassa tarjousasiakirjassa kuvattujen edellytysten täyttyminen. Tarjouksentekijä pidättää itsellään oikeuden luopua mistä tahansa ostotarjouksen toteuttamisen edellytyksestä.

Tarjousaika alkaa 25.9.2015 ja päättyy 16.10.2015 klo 16.00, ellei tarjousaikaa jatketa tai keskeytetä ostotarjouksen ehtojen mukaisesti. Tarjousajan jatkamisesta tai keskeyttämisestä ilmoitetaan pörssitiedotteella. FIM ei lähetä niistä erillistä tiedoksiantoa.

Lisätietoja ja tarjousasiakirja saatavilla www.bittium.com/ostotarjous2015.

FIMin asiakkaille, joilla on Bittiumin osakeita tai optio-oikeuksia 2008 C säilytyksessä, lähetetään postitse toimintaohjeet sekä hyväksymislomake. 

Hyväksymislomake