Siirry suoraan sisältöön

Incap Oyj merkintäoikeusanti 1.6.–22.6.2015

25.5.2015

Incap Oyj merkintäoikeusanti 1.6.–22.6.2015

Incap Oyj:n hallitus on tänään päättänyt ylimääräisen yhtiökokouksen 7.5.2015 sille antaman valtuutuksen perusteella yhteensä enintään noin 2,2 miljoonan euron suuruisen maksullisen osakeannin järjestämisestä osakkeenomistajilleen ja osakeannin ehdoista. Osakeannissa yhtiö tarjoaa osakkeenomistajiensa merkintäetuoikeuteen perustuen osakkeenomistajien merkittäväksi enintään 109 114 035 Incap Oyj:n uutta osaketta. Uuden osakkeen merkintähinta osakeannissa on 0,02 euroa osakkeelta.

Osakeannissa merkintäoikeus on yhtiön osakkeenomistajilla samassa suhteessa kuin he omistavat yhtiön osakkeita osakeannin täsmäytyspäivänä 27.5.2015. Osakkeenomistaja, joka on täsmäytyspäivänä merkitty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon tai hallintarekisteröityjen osakkeiden osalta osakkeenomistaja, jonka lukuun osakkeet on täsmäytyspäivänä kirjattu osakasluetteloon, saa automaattisesti yhden (1) vapaasti luovutettavissa olevan, arvo-osuusmuotoisen uusien osakkeiden merkintään oikeuttavan Ensisijaisen Merkintäoikeuden jokaista täsmäytyspäivänä omistamaansa yhtiön osaketta kohden.

Ensisijainen Merkintäoikeus

Ensisijaisen Merkintäoikeuden haltija on oikeutettu merkitsemään yhdellä (1) Ensisijaisella Merkintäoikeudella yhden (1) uuden osakkeen. 

Ensisijaiset Merkintäoikeudet ovat vapaasti luovutettavissa ja julkisen kaupankäynnin kohteena NASDAQ OMX Helsinki Oy:n (Helsingin Pörssi) pörssilistalla 1.6.2015-15.6.2015. Ensisijaisten Merkintäoikeuksien kaupankäyntitunnus on ICP1VU0115.

Toissijainen Merkintäoikeus

Yhtiön osakkeenomistajalla, joka on täsmäytyspäivänä merkitty yhtiön osakasluetteloon tai hallintarekisteröityjen osakkeiden osalta osakkeenomistaja, jonka lukuun osakkeet on täsmäytyspäivänä kirjattu osakasluetteloon, ja joka on käyttänyt kokonaan Ensisijaisen Merkintäoikeutensa, on oikeus merkitä uusia osakkeita, joita ei ole merkitty Ensisijaisen Merkintäoikeuden perusteella . Toissijainen Merkintäoikeus ei ole siirrettävissä.

Merkintäaika

Osakkeiden merkintäaika Osakeannissa alkaa 1.6.2015 klo 9.30 ja päättyy 22.6.2015 klo 16.00. Merkintäoikeudet, joita ei ole käytetty merkintäajan loppuun mennessä, raukeavat arvottomina.

Ohjeet merkinnän tekemiseksi

Yhtiön osakkeenomistajat saavat ohjeet merkinnän tekemiseksi omalta tilinhoitajalta tai omaisuudenhoitajalta. Jos ette saa merkintäohjeita omalta tilinhoitajaltanne, voitte olla yhteydessä FIM Asiakaspalveluun, puh. (09) 6134 6250,asiakaspalvelu@fim.com, josta saatte tarvittavat ohjeet merkinnän tekemiseksi.

Osakeannin ehdot kokonaisuudessaan ovat yhtiön pörssitiedotteen liitteenä ja saatavilla yhtiön verkkosivuilla.