Siirry suoraan sisältöön

Tiedote FIM Orient Alpha Erikoissijoitusrahaston osuudenomistajille

29.4.2015

FIM Varainhoito Oy:n hallinnoiman FIM Orient Alpha Erikoissijoitusrahaston säännöt muuttuvat 1.6.2015. Sääntömuutokset tulevat voimaan 1.6.2015, eivätkä ne edellytä osuudenomistajilta mitään toimenpiteitä.

Sääntömuutoksen jälkeen rahasto voi ottaa luottoa allokaatiomuutosten helpottamiseksi ja lunastusten maksamiseksi määrän, joka vastaa luoton ottamisen hetkellä enintään 20 % rahaston varoista. Luotonotosta aiheutuneet kustannukset voidaan veloittaa rahastosta.

Lisäksi sääntöjä muutetaan siten, että rahaston sijoituskohteena olevien vaihtoehtorahastojen hallintoa hoitavilta tahoilta vaaditaan toimilupa ja niiden edellytetään olevan viranomaisen valvonnan alaisia vain, jos paikallinen lainsäädäntö näin edellyttää.

Sääntöjen muuttamista koskevaa kohtaa muutetaan siten, että sääntöjen muutos tulee voimaan kuukauden kuluttua siitä, kun muutos on saatettu osuudenomistajien tietoon. Lain mukaan erikoissijoitusrahastojen sääntömuutokselle ei enää vaadita Finanssivalvonnan vahvistusta.

Rahaston palkkiorakennetta muutetaan siten, että hallinnointipalkkio sisältää myös säilytysyhteisölle maksettavan palkkion. Tästä syystä hallinnointipalkkion määrä nousee hieman. Rahastosta perittävät kokonaispalkkiot eivät kuitenkaan muutu.

Sääntöihin on tehty myös muita vähäisiä teknisiä muutoksia.

Uudet säännöt voi tilata puhelimitse FIM Asiakaspalvelusta, puh. (09) 6134 6250, tai hakea verkkopalvelustamme.