Siirry suoraan sisältöön

Entistä parempaa tietoa sijoituspäätösten pohjaksi

1.12.2017

Vuoden 2018 alussa voimaan astuva MiFID II -direktiivi parantaa sijoittajan suojaa EU:ssa. Nämä asiat sijoittajan kannattaa tietää uudistuksesta.

Vuoden 2018 alussa voimaan astuva MiFID II -direktiivi (Markets in Financial Instruments Directive) on EU:n sijoituspalveluita koskeva sääntelykokonaisuus, jonka tavoitteena on parantaa sijoittajan suojaa ja lisätä rahoitusmarkkinoiden läpinäkyvyyttä.

Mitä FIMin asiakas hyötyy uudistuksesta?

Sijoitusneuvonnan yhteydessä saat asiakkaanamme entistä tarkempaa tietoa siitä, miksi katsomme suosittelemamme sijoitustuotteen soveltuvan sinulle.

Myös erilaisten sijoitustuotteiden vertailu helpottuu, kun meidän ja muiden palveluntarjoajien on eriteltävä entistä tarkemmin kustannukset.

Mitä MiFID II edellyttää asiakkaalta?

Uudistus ei vaadi sinulta erityisiä toimenpiteitä. Uusi sääntely edellyttää kuitenkin, että päivitämme sopimuksia ja asiakastietoja. Sen vuoksi teemme joitakin lisäkysymyksiä.

FIMin asiakkailta on kysytty jo aiemmin taustatietoja esimerkiksi tuloista ja varallisuudesta.

Jatkossa meidän täytyy selvittää entistä tarkemmin myös esimerkiksi asiakkaan sijoitustavoitteita sekä suhtautumista riskeihin ja tappioihin. Nämä tiedot auttavat asiantuntijoitamme hahmottamaan taloudellisen tilanteesi ja suosittelemaan juuri siihen sopivia sijoitustuotteita.

MiFID II edellyttää, että arvopapereilla tai johdannaisilla kauppaa käyvien y-tunnuksellisten yritysten on hankittava niin sanottu LEI-tunnus (Legal Entity Identifier). Johdannaiskaupoissa tunnus tuli pakolliseksi jo marraskuun alussa. 3.1.2018 lähtien tunnusta tarvitaan myös pörssinoteerattujen rahoitusvälineiden kaupankäynnissä.

Miten eri sijoitustuotteiden vertailu helpottuu?

Jatkossa rahastojen avaintietoesitteitä vastaavia vertailukelpoisia tietoja on tarjolla entistä laajemmasta valikoimasta sijoitustuotteita, esimerkiksi ETF-rahastoista ja strukturoiduista sijoitustuotteista. Lisäksi kaikkien sijoitustuotteiden kuluraportointiin ennen sijoituspäätöksen tekemistä ja jälkikäteisraportointiin tulee muutoksia.

Sijoituspalvelujen tarjoajien on määriteltävä jatkossa entistä tarkemmin, millaiselle kohderyhmälle eri sijoitustuotteita voi myydä. Miksi näin?

Meidän ja muiden sijoitustuotteiden valmistajien pitää tuntea entistä tarkemmin asiakkaiden tarpeet, jotta heidän tarpeisiinsa osataan kehittää paremmin soveltuvia tuotteita.

Moniin sijoitustuotteisiin liittyy myös erikoispiirteitä, jotka sijoittajan on hyvä tuntea. Esimerkiksi joissakin rahastoissa sijoitusosuuksia ei voi ostaa ja myydä jokaisena pankkipäivänä, vaan merkintäpäivä on vain neljä kertaa vuodessa.