Siirry suoraan sisältöön

FIM Real Sijoitusrahaston säännöt ja nimi muuttuvat 1.10.2018

1.9.2018

FIM Real Sijoitusrahaston säännöt ja nimi muuttuvat. Rahaston uusi nimi on FIM IG Green ESG Sijoitusrahasto. Finanssivalvonta on hyväksynyt sääntömuutoksen 25.6.2018 FIM Varainhoidon hallituksen esityksen mukaisesti. 

Uudet säännöt astuvat voimaan 1.10.2018, eivätkä edellytä osuudenomistajilta toimenpiteitä.

Rahaston sääntöjä ja sijoituspolitiikkaa muutetaan siten, että jatkossa rahasto sijoittaa varansa pääasiassa yrityslainoihin ja sijoituspäätöksissä huomioidaan liikkeeseenlaskijoiden ympäristö- ja sosiaaliset vaikutukset sekä hallintotavat. Sijoituksilta vaaditaan vähintään yhdeltä luottoluokittajalta investment grade -luokitus tai muu vastaava luottokelpoisuus. Rahaston korkoriskin tasosta kertova modifioitu duraatio voi olla enintään 10 vuotta. Muihin kuin euromääräisiin joukkolainoihin tehdyt sijoitukset suojataan valuuttakurssiriskeiltä mahdollisimman hyvin.

Sääntömuutos ei vaikuta rahastosta perittäviin palkkioihin tai kuluihin.

Uudet säännöt voi hakea rahaston sivuilta