Siirry suoraan sisältöön

FIM Euro High Yield Sijoitusrahaston nimi, säännöt ja sijoituspolitiikka muuttuvat 1.4.2019

27.2.2019

Rahasto muuttuu erikoissijoitusrahastosta UCITS-rahastoksi ja rahaston nimeksi tulee FIM European HY ESG Sijoitusrahasto.

Rahaston sääntöjä ja sijoituspolitiikkaa muutetaan siten, että jatkossa rahasto sijoittaa varansa pääasiassa yritysten ETA-alueen valuutoissa liikkeeseen laskemiin High Yield -riskiluokan joukkovelkakirjoihin, joiden pitkän aikavälin luottoluokitus on korkeintaan BB+ (S&P, Fitch) tai Baa1 (Moody’s). Rahaston varoja voidaan sijoittaa rajoitetusti myös luokittelemattomien liikkeeseenlaskijoiden joukkovelkakirjoihin. Muihin kuin euromääräisiin joukkolainoihin tehdyt sijoitukset suojataan valuuttakurssiriskeiltä. Sijoituspäätöksissä huomioidaan liikkeeseenlaskijoiden ympäristö- ja sosiaaliset vaikutukset sekä hallintotavat.

Finanssivalvonta on hyväksynyt sääntömuutoksen 22.11.2018. Muutokset tulevat voimaan 1.4.2019, eivätkä ne edellytä osuudenomistajilta toimenpiteitä. Sääntömuutos ei vaikuta rahastosta perittäviin palkkioihin tai kuluihin.

Rahaston uusiin sääntöihin ja avaintietoesitteeseen voi tutustua verkkosivuillamme.