Gå direkt till innehållet

Du får vad du investerar i.

FIM Fossilfri Europa ESG-fond som inte investerar i producenter av fossil energi.

Du får vad du investerar i.

FIM Fossilfri Europa ESG-fond som inte investerar i producenter av fossil energi.

Du får vad du investerar i.

FIM Fossilfri Europa ESG-fond som inte investerar i producenter av fossil energi.

Du får vad du investerar i.

FIM Fossilfri Europa ESG-fond som inte investerar i producenter av fossil energi.

Tjänster

Utgångspunkten för våra investerings- och kapitalförvaltningstjänster utgörs av kundens personliga behov och erfarenhet av investeringar. Hos FIM är ditt innehav inte enbart i förvar utan vi arbetar aktivt för att dina investeringar ska växa.

Institutioner

Vi förvaltar tillgångarna för den organisation du representerar i enlighet med överenskomna investeringsmål. Läs mer

Fonder och alternativa investeringar

Alternativa investeringar, som kompletterar traditionella investeringar, erbjuder långsiktiga investerare lockande investeringsobjekt i den nuvarande miljön med låg avkastning. Läs mer

FIM Synvinkel

 

FIM Synvinkel är ett avgiftsfritt elektroniskt investerarbrev som utkommer en gång i månaden. I brevet ger investeringsexperter sin åsikt om investeringar och tar ställning till de senaste händelserna på marknaden.

Beställ investerarbrevet FIM Synvinkel