Du får vad du investerar i.
En ny FIM Fossilfri Europa ESG-fond som inte investerar i producenter av fossil energi.
Läs mer
Du får vad du investerar i.
En ny FIM Fossilfri Europa ESG-fond som inte investerar i producenter av fossil energi.
Läs mer
Du får vad du investerar i.
En ny FIM Fossilfri Europa ESG-fond som inte investerar i producenter av fossil energi.
Läs mer
Du får vad du investerar i.
En ny FIM Fossilfri Europa ESG-fond som inte investerar i producenter av fossil energi.
Läs mer

S-Banken utökar förmögenhetsförvaltningen genom ett företagsförvärv och blir samtidigt en av Finlands största fastighetskapitalförvaltare. De verksamheter som övergår från Fennia får en kraftigt växande finländsk ägare, vars andra hörnsten är förmögenhetsförvaltning. Fennia fokuserar på att utveckla sin kärnverksamhet allt mer och strävar efter att bli den mest kundnära aktören inom försäkringsbranschen i framtiden.

Läs mer

 

FIM Synvinkel

FIM Synvinkel är ett avgiftsfritt e-brev till placerare, i vilket placeringsexperter berättar om sin syn på placering och tar ställning till aktuella händelser på marknaden.

Beställ FIM Synvinkel