Kakor

Användning av kakor (cookies)

På dessa webbsidor används så kallade kakor (cookies). En kaka är en liten textfil som sparas på användarens dator när han besöker en webbsida. Textfilen innehåller information, och den används bland annat för att göra det lättare att använda sidorna.

Det finns kakor av två olika slag. Det ena slaget sparar filen på användarens dator för en längre tid. Dessa kakor används till exempel i funktioner som berättar vad som har ändrats på webbsidorna ifråga sedan användaren senast gick in på dem. Kakor av annat slag, så kallade sessioncookies, sparas på datorn bara tillfälligt, under den tid då användaren besöker sidorna ifråga.

FIM använder kakor för att med hjälp av dessa kunna utarbeta pålitligare statistik om användningen av sidorna och därmed utveckla webbsidorna. Vi använder kakor också för att göra det lättare för besökarna att använda sidorna. FIM sparar inte person- eller andra konfidentiella uppgifter i kakorna.

Användningen av sådana funktioner på FIMs webbsidor som kräver inloggning förutsätter att användaren har godkänt användningen av sessioncookies. Dessa kakor används för att användarna behändigt och flexibelt kan ta hand om sina placeringar. De försvinner när användaren loggar ut ur tjänsten.