FIM Balanserad

Faktablad

FIM Balanserad är en blandfond vars fokus ligger på räntemarknaden. Med ränteplaceringar söker fonden en jämn avkastning på lång sikt som stöds av direkta aktieplaceringar. Största delen av fondens ränteplaceringar består av statsobligationer, men fonden investerar aktivt även i företagsobligationer. Huvudvikten i fondens aktieplaceringar ligger på bolag av god kvalitet som har en stark balansräkning och som genererar en jämn kassaström, god avkastning på eget kapital och hög utdelning. FIM Balanserad är ett bra alternativ för placerare som vill ta begränsat med risk och fonden utgör en grundbult i den försiktiga spararens portfölj.

Risker
Avkastning 12 mån.* 8,47 %
Avkastning sedan start* 4,28 % -

Historisk avkastning

Fonden förvaltas av

Delning av investeringar

Fondens {{data.countries}} största område {{data.countriesDate}}

Maa Osuus
{{country.name}} {{country.pct}} %

Fondens {{data.investments}} största investeringar {{data.investmentDate}}

Fonden %NAV Ändring
{{investment.name}} {{investment.pct}} % {{investment.change}} %

Villkor och dokument **

  • {{fee.percent}}

** Förvarsavgiften ingår i förvaltningsavgiften.

Fondens årliga avgifter (år 2018) är 1,63 %/år. Kostnaderna omfattar förvaltnings- och förvarsavgifterna samt eventuella förvaltnings- och förvarsavgifter för de fondandelar som utgör investeringsobjekt.