Global aktiefond med fokus på läkemedelsteknologi

FIM BioMed

Faktablad

FIM BioMed placerar globalt i företag inom hälsovårdsbranschen. De viktigaste investeringsobjekten är läkemedels- och bioteknologibolag samt företag som producerar utrustning, maskiner och tjänster för hälsovårdssektorn. Den största landsvikten ligger för tillfället i USA. Hälsovårdssektorn är defensiv till sin natur och mindre känslig för konjunkturfluktuationer än andra branscher. Detta beror på att människans behov av hälsotjänster är mer eller mindre konstant. Efterfrågan på produkter och tjänster inom hälsovårdsbranschen ökar kraftigt då befolkningen växer och åldras. Ökad levnadsstandard och satsningar på statliga hälsovårdssystem backar också upp denna utveckling. Även här står tillväxtmarknaderna för en allt större del av den framtida tillväxten.

Risker
Avkastning 12 mån.* 2,03 %
Avkastning sedan start* 3,41 % -

Historisk avkastning

Delning av investeringar

Fondens {{data.countries}} största område {{data.countriesDate}}

Maa Osuus
{{country.name}} {{country.pct}} %

Fondens {{data.investments}} största investeringar {{data.investmentDate}}

Fonden %NAV Ändring
{{investment.name}} {{investment.pct}} % {{investment.change}} %

Villkor och dokument **

  • {{fee.percent}}

** Förvarsavgiften ingår i förvaltningsavgiften.

Fondens årliga avgifter (år 2017) är 1,80 %/år. Kostnaderna omfattar förvaltnings- och förvarsavgifterna samt eventuella förvaltnings- och förvarsavgifter för de fondandelar som utgör investeringsobjekt.