Aktiefond som investerar i globalt eller lokalt kända, starka varumärken

FIM Brands

Faktablad

Fonden FIM Brands investerar i globalt kända företag med starka varumärken. Dessa bolag drar nytta av en växande konsumtionsefterfrågan som baserar sig på långsiktiga trender. Till exempel leder den kraftigt växande medelklassen i tillväxtländerna till att konsumtionsvanorna utvecklas och förändras. I västländerna lever befolkningen allt längre och levnadsstandarden ökar. Det är lätt att identifiera sig med varumärkesföretag eftersom vi använder många av dessa företags produkter i vardagen. Företagen har ofta en lång och framgångsrik historia bakom sig och är ofta marknadsledare i sin egen kategori. Resultatutvecklingen för dessa, i regel internationella bolag, är för det mesta utmärkt och stabil. Bolagen har en stark prissättningsförmåga och en solid position på marknaden. De erbjuder en god och jämn avkastning på lång sikt.

Risker
Avkastning 12 mån.* 17,34 %
Avkastning sedan start* 6,43 % -

Historisk avkastning

Rahastoa hoitaa

Sijoitusten jakautuminen 2

Fondens {{data.countries}} största område {{data.countriesDate}}

Maa Osuus
{{country.name}} {{country.pct}} %

Fondens {{data.investments}} största investeringar {{data.investmentDate}}

Fonden %NAV Ändring
{{investment.name}} {{investment.pct}} % {{investment.change}} %

Villkor och dokument **

  • {{fee.percent}}

**Förvarsavgiften ingår i förvaltningsavgiften.

Fondens årliga avgifter (år 2017) är 1,80 %/år. Kostnaderna omfattar förvaltnings- och förvarsavgifterna samt eventuella förvaltnings- och förvarsavgifter för de fondandelar som utgör investeringsobjekt.