Aktiefond som investerar på gränsmarknaderna

FIM Frontier C

Faktablad

Fonden FIM Frontier investerar på de så kallade gränsmarknaderna (frontier markets). Ur investerarnas perspektiv är dessa ganska nya marknader som i framtiden kommer att spela en ännu större roll i den globala ekonomin. Till gränsmarknader räknas länder från Asien, Afrika, Mellanöstern, Latinamerika och Östeuropa. Börserna i dessa länder är fortfarande relativt små men deras marknadsvärde har ökat kännbart under de senaste åren. Det finns flera orsaker till den starka ekonomiska utvecklingen på gränsmarknaderna. I Asien har Filippinerna, Vietnam och Bangladesh lyckats med att locka direktinvesteringar från utländska företag till området genom att erbjuda konkurrenskraftig arbetskraft. Uppsvinget i Mellanöstern grundar sig i sin tur på omfattande gas- och oljereserver. I Afrika och Latinamerika bidrar uppgången inom konsument- och servicesektorn utöver de stora naturresurserna i hög grad till den ekonomiska tillväxten. På många gränsmarknader har levnadsstandarden stigit till följd av den kraftiga ekonomiska tillväxten. FIM Frontiers placeringar riktas till företag inom konsument- och finanssektorn. Dessa bolag gynnas av att medelklassen växer och blir mer välbeställd. FIM Frontier lämpar sig för långsiktiga placerare som söker nya spännande investeringsobjekt med hög avkastningspotential.

Risker
Avkastning 12 mån.* 1,54 %
Avkastning sedan start* 3,83 % -

Historisk avkastning*

Fonden sköts av

Kuldar Rahuorg

Portföljförvaltare

Heikki Ollikainen

Junior portföljförvaltare

Delning av investeringar

Fondens {{data.countries}} största område {{data.countriesDate}}

Maa Osuus
{{country.name}} {{country.pct}} %

Fondens {{data.investments}} största investeringar {{data.investmentDate}}

Fonden %NAV Ändring
{{investment.name}} {{investment.pct}} % {{investment.change}} %

Villkor och dokument **

  • {{fee.percent}}

** Förvarsavgiften ingår i förvaltningsavgiften.

Fondens årliga avgifter (år 2017) är 1,90 %/år. Avgifterna omfattar förvaltnings- och förvarsavgifterna samt eventuella förvaltnings- och förvarsavgifter för de fondandelar som utgör investeringsobjekt.