Aktiebetonad fond-i-fond

FIM Kapitalförvaltning 100

Faktablad

FIM Kapitalförvaltning 100 är en aktiebetonad kapitalförvaltningsfond. Fondens tillgångar placeras globalt huvudsakligen i FIM Fonder och i andelar i fondföretag. Marknadsläget fortsätter att ställa höga krav på investerarna under de närmaste åren. Rörelserna på aktie- och räntemarknaden är snabba och lyckade investeringar förutsätter att beslut fattas vid rätt tidpunkt. FIM Kapitalförvaltning 100 strävar efter en aktie- och räntevikt som passar in i det rådande marknadsläget genom att sätta vikt på aktieplaceringar med högre risk.

Risker
Avkastning 12 mån.* 2,17 %
Avkastning sedan start* 4,86 % -

Historisk avkastning*

Fonden sköts av

Ari Pakarinen

Senior portföljförvaltare

Delning av investeringar

Fondens {{data.countries}} största område {{data.countriesDate}}

Maa Osuus
{{country.name}} {{country.pct}} %

Fondens {{data.investments}} största investeringar {{data.investmentDate}}

Fonden %NAV Ändring
{{investment.name}} {{investment.pct}} % {{investment.change}} %

Villkor och dokument **

  • {{fee.percent}}

** Gäller från och med den 3 juni 2013. Fondens tillgångar placeras huvudsakligen i andra fonder och fonden erlägger förvaltnings- och förvarsavgifter för de fondandelar som utgör investeringsobjekt. Fondens årliga avgifter (år 2017) är 1,15 %/år. Kostnaderna omfattar förvaltnings- och förvarsavgifterna samt eventuella förvaltnings- och förvarsavgifter för de fondandelar som utgör investeringsobjekt.

 

Mer information: FIM Kapitalförvaltning 100 är en andelsserie i S-Sparfond Modig.