Korträntefond

FIM Kortränta

Faktablad

FIM Kortränta är en korträntefond vars tillgångar i huvudsak investeras i räntebärande värdepapper, såsom obligationer och skuldförbindelser. De viktigaste investeringsobjekten är statens skuldförbindelser, kommuncertifikat, bankcertifikat, korta obligationer och aktierelaterade skuldinstrument. Avsikten med fondens placeringsverksamhet är att med låg risk öka placerarens förmögenhet snabbare än med en vanlig bankdeposition.

Risker
Avkastning 12 mån.* 0,19 %
Avkastning sedan start* 1,74 % -

Historisk avkastning

Rahastoa hoitaa

Janne Nisula

Portföljförvaltare

Sijoitusten jakautuminen 2

Fondens {{data.countries}} största område {{data.countriesDate}}

Maa Osuus
{{country.name}} {{country.pct}} %

Fondens {{data.investments}} största investeringar {{data.investmentDate}}

Fonden %NAV Ändring
{{investment.name}} {{investment.pct}} % {{investment.change}} %

Villkor och dokument **

  • {{fee.percent}}

**Gäller från den 1 januari till den 31 december 2019. Förvarsavgiften ingår i förvaltningsavgiften. Den normala förvaltningsavgiften är 0,30 %

Fondens årliga avgifter (år 2017) är 0,13 %/år. Kostnaderna omfattar förvaltnings- och förvarsavgifterna samt eventuella förvaltnings- och förvarsavgifter för de fondandelar som utgör investeringsobjekt.