Aktiefond som investerar enligt en systematisk faktorstrategi

FIM Multifaktor Aktie USA A

Faktablad

FIM Multifactor Aktie USA investerar sina tillgångar i aktier i stora amerikanska bolag enligt en systematisk faktorstrategi. I faktorstrategin betonas faktorerna värde, tillväxt, kvalitet, momentum och låg risk som grundar sig på en fundamental analys. Fondens investeringsstil är aktiv.

Risker
Avkastning 12 mån.* -1,00 %
Avkastning sedan start* -0,80 % -

Historisk avkastning

Sijoitusten jakautuminen 2

Fondens {{data.countries}} största område {{data.countriesDate}}

Maa Osuus
{{country.name}} {{country.pct}} %

Fondens {{data.investments}} största investeringar {{data.investmentDate}}

Fonden %NAV Ändring
{{investment.name}} {{investment.pct}} % {{investment.change}} %

Villkor och dokument **

  • {{fee.percent}}

** Förvarsavgiften ingår i förvaltningsavgiften.

Fondens årliga avgifter (uppskattning) är 1,60 %/år. Avgifterna omfattar förvaltnings- och förvarsavgifterna samt eventuella förvaltnings- och förvarsavgifter för de underliggande fonderna, men inte en prestationsbaserad avgift.