Specialplaceringsfond som investerar i finländska skogsfastigheter

FIM Skog A

Faktablad

FIM Skog Specialplaceringsfond investerar främst i skogar i Norra Österbotten, Kajanaland, Norra Savolax och Norra Karelen. Via fonden är det verkligen enkelt att investera i skogar. Investeraren behöver inte själv ansvara för skötsel eller försäljning av skogar, utan kan koncentrera sig på avkastningen på investeringarna. Vid skogsinvesteringar kommer avkastningen främst från tillväxt i trädbeståndet, förskjutningar i virkessortimentet (energivirke-massaved-timmerträd) och uppgång i priserna på virke. Dessutom kan fonden förädla sina skogsfastigheter genom avstyckning eller planläggning. Fonden kan också hyra ut jakträtter och sälja jordmaterial, till exempel grus och torv. FIM Skog Specialplaceringsfond lämpar sig för investerare som vill jämn förutsebar avkastning med låg risk. Att investera i skogar är också ett bra sätt att sprida investeringar.

Risker
Avkastning 12 mån.* 10,21 %
Avkastning sedan start* 5,35 % -

Fondens teckningsdagar

Teckningsdag fyra gånger om året, följande är den 16 september. Gör en placering före kl. 16. Det går att göra en placering även vid andra tidpunkter, men den tecknas i fonden först på följande teckningsdag.

 

Följande teckningsdagar är 16.9.2019 och 16.12.2019 före kl 16.

Historisk avkastning

Sijoitusten jakautuminen 2

Fondens {{data.countries}} största område {{data.countriesDate}}

Maa Osuus
{{country.name}} {{country.pct}} %

Fondens {{data.investments}} största investeringar {{data.investmentDate}}

Fonden %NAV Ändring
{{investment.name}} {{investment.pct}} % {{investment.change}} %

Villkor och dokument **

 • {{fee.percent}}

** Inlösenavgift (betalas till fonden):

  • 4,00 %, om placeringstiden är mindre än 1 år
  • 3,00 % om placeringstiden är mer än 1 år men mindre än 3 år
  • 2,00 % om placeringstiden är mer än 3 år men mindre än 5 år
  • 1,00 % om placeringstiden är mer än 5 år men mindre än 6 år
  • 0,00 % om placeringstiden är mer än 6 år

Köpavgiften betalas till fondbolaget och inlösenavgiften betalas till fonden. Ovanstående är avgifternas maximala belopp som kan tas ut som kostnader av dina placeringar i samband med teckning och inlösen. Förvarsavgiften ingår i förvaltningsavgiften.

Fondens årliga avgifter (år 2017) är 1,66 % per år. Avgifterna omfattar förvaltnings- och förvarsavgifterna samt eventuella förvaltnings- och förvarsavgifter för de underliggande fonderna.

Fondens teckningsdagar

Teckningsdag fyra gånger om året, följande är den 17 juni. Gör en placering före kl. 16. Det går att göra en placering även vid andra tidpunkter, men den tecknas i fonden först på följande teckningsdag.

Följande teckningsdagar är 17.6.2019, 16.9.2019 och 16.12.2019 före kl 16.