Specialplaceringsfond som investerar i skogsfastigheter

FIM Skog C

Faktablad

FIM Skog Specialplaceringsfond investerar i skog. Via fonden är det verkligen enkelt att investera i skog. Investeraren behöver inte själv ansvara för skötsel eller försäljning av skogar, utan kan koncentrera sig på avkastningen på investeringarna. Vid skogsinvesteringar kommer avkastningen främst från tillväxt i trädbeståndet, förskjutningar i virkessortimentet (energivirke-massaved-timmerträd) och uppgång i priserna på virke. Dessutom kan fonden förädla sina skogsfastigheter genom avstyckning eller planläggning. Fonden kan också hyra ut jakträtter och sälja jordmaterial, till exempel grus och torv. FIM Skog Specialplaceringsfond lämpar sig för investerare som vill ha en jämn och förutsebar avkastning med låg risk. Att investera i skog är också ett bra sätt att sprida investeringarna.

Risker
Avkastning 12 mån.* 6,09 %
Avkastning sedan start* 4,90 % -

Fondens stadgar ändras 4.11.2019. Läs mer

Fondens teckningsdagar

Teckningsdag fyra gånger om året, följande är den 16 december. Gör en placering före kl. 16. Det går att göra en placering även vid andra tidpunkter, men den tecknas i fonden först på följande teckningsdag.

 

Följande teckningsdagar är 16.12.2019, 16.3.2020 och 15.6.2020 före kl 16.

Historisk avkastning

Rahastoa hoitaa

Sijoitusten jakautuminen 2

Fondens {{data.countries}} största område {{data.countriesDate}}

Maa Osuus
{{country.name}} {{country.pct}} %

Fondens {{data.investments}} största investeringar {{data.investmentDate}}

Fonden %NAV Ändring
{{investment.name}} {{investment.pct}} % {{investment.change}} %

Villkor och dokument **

 • {{fee.percent}}

** Säljavgift är:

  • 4,00 %, om placeringstiden är mindre än 1 år
  • 3,00 % om placeringstiden är mer än 1 år men mindre än 3 år
  • 2,00 % om placeringstiden är mer än 3 år men mindre än 5 år
  • 1,00 % om placeringstiden är mer än 5 år men mindre än 6 år
  • 0,00 % om placeringstiden är mer än 6 år

Köpavgiften betalas till fondbolaget och säljavgiften betalas till fullt belopp till fonden. Ovanstående är avgifternas maximala belopp som kan tas ut som kostnader av dina placeringar i samband med teckning och inlösen. Förvarsavgiften ingår i förvaltningsavgiften.

Fondens årliga avgifter (år 2018) är 1,14 % per år. Avgifterna omfattar förvaltnings- och förvarsavgifterna samt eventuella förvaltnings- och förvarsavgifter för de underliggande fonderna.

*Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. I avkastningen beaktas inte eventuell utbetald avkastning. Avkastningen presenteras icke annualiserad för andelsserier i fonder som varit verksamma i mindre än ett år.

Observera att investeringsverksamhet alltid är förknippad med en ekonomisk risk. Investeringarnas värde och avkastning kan stiga eller sjunka och investeraren får inte nödvändigtvis tillbaka sin ursprungliga investering.

Alla fonder