Aktiefond med fokus på USA

FIM USA

Faktablad

Fonden FIM USA investerar huvudsakligen i växande och lönsamma amerikanska bolag vars balansräkningar är i skick. USA är världens största ekonomi med en omfattande aktiemarknad. Dessutom har USA en enorm hemmamarknad och en yngre åldersstruktur än i andra utvecklade ekonomier, de nya energireserverna medför kostnadsfördelar och den innovativa företagssektorn är i toppskick. Detta i kombination med landets ställning som en trygg hamn gör den amerikanska aktiemarknaden till ett mycket intressant investeringsobjekt.

Risker
Avkastning 12 mån.* 5,84 %
Avkastning sedan start* 5,32 % -

Historisk avkastning*

Fonden sköts av

Delning av investeringar

Fondens {{data.countries}} största område {{data.countriesDate}}

Maa Osuus
{{country.name}} {{country.pct}} %

Fondens {{data.investments}} största investeringar {{data.investmentDate}}

Fonden %NAV Ändring
{{investment.name}} {{investment.pct}} % {{investment.change}} %

Villkor och dokument **

  • {{fee.percent}}

** Förvarsavgiften ingår i förvaltningsavgiften

Fondens årliga avgifter (år 2017) är 1,50 %/år. Kostnaderna omfattar förvaltnings- och förvarsavgifterna samt eventuella förvaltnings- och förvarsavgifter för de fondandelar som utgör investeringsobjekt.

FIM USA kom på fjärde plats i sin kategori i Morningstars jämförelse

2016-02-03 

FIM USA kom på prispallen i Morningstars jämförelse av över 300 fonders årsavkastning. Fonden ingår i kategorin ”USA stora företag, blandad stil”, som ...

Läs mer

*Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Avkastningen presenteras icke annualiserad för andelsserier i fonder som varit verksamma i mindre än ett år. 

Alla fonder