Fennica D

För vem?

Fennica D lämpar sig för investerare som har en lång placeringshorisont och som accepterar även stora kurssvängningar på tillväxtmarknaderna.

Varför?

Tillväxtländerna spelar en allt större roll i den globala ekonomin. Hur stor vikt sätter du på dessa länder i din portfölj?

 

Portfölj förvaltas av Tilllväxtmarknadsteamet

Vi rekommenderar portföljen för investerare som

    • vill ha en aktivt och professionellt förvaltad försäkringsportfölj men som inte har tid eller möjligheter att följa utvecklingen på placeringsmarknaden och själv handla på det sätt som förändringarna i ekonomin och på marknaden kräver,
    • accepterar kursrörelser förknippade med tillväxtmarknaderna som tidvis kan vara mycket stora,
    • har en lång placeringshorisont.

Portföljfakta

Portföljtyp Aktieportfölj som placerar på tillväxtmarknader
Placeringsverksamheten inleddes 12.5.2006 (FIM har förvaltat portföljen sedan 1.1.2013)
Jämförelseindex 85 % MSCI Emerging Markets-index och 15 % JPMorgan Monthly EMBIs JP Index (Emerging Markets Hard Currency bond-index)
Förvaltningsavgift 1,0 %
Portföljförvaltare FIM Kapitalförvaltning Ab

Placeringsinriktning

Fennica D är en fondportfölj som placerar på aktiemarknader i tillväxtländer. Andelen aktieplaceringar kan variera mellan 80 och 100 %. Ränteplaceringarnas andel kan vara högst 20 %. Ränteplaceringar görs i fonder som investerar i stats- och företagsobligationer i tillväxtländerna.

Målsättning

Fennica D strävar efter en betydande värdeökning på lång sikt. Fennica D lämpar sig för placerare med en lång placeringshorisont och som accepterar en hög risknivå och kursrörelser förknippade med tillväxtmarknaderna som tidvis kan vara mycket stora. Placeringsrisken hanteras genom diversifiering på olika aktiemarknader.

Portföljförvaltaren följer aktivt upp utvecklingen av portföljen och placeringarna och verkställer vid behov ändringar i investeringsobjekten. 

 

Presentation av portföljen

Månadsöversikt