Feenix Nordic

Emissionsdag 29.06.2009
Förfallodag 30.06.2014

Avkastningshistorik

Löptidsvärde 131,44 %