Skandi Duo

I produktuppföljningen nedan visas den information och de värden som använts vid beräkning av förfallovärdet.

Emissionsdag 5.10.2012
Förfallodag 9.1.2018

Avkastningshistorik

Löptidsvärde 250,30164 %

Villkor och dokument