Yrityslainakori Suomi 2015

Emissionsdag 04.01.2012
Förfallodag 15.04.2015

Avkastningshistorik

Löptidsvärde 100,00 %

Villkor och dokument