Aktiekorg Finland 2017 Normal

I produktuppföljningen nedan visas den information och de värden som använts vid beräkning av förfallovärdet.

Följ upp produkter

Emissionsdag 15.06.2012
Förfallodag 26.06.2017

Avkastningshistorik

Löptidsvärde 126,87865 %