Aktiekorg Finland 2017 Plus

I produktuppföljningen nedan visas den information och de värden som använts vid beräkning av förfallovärdet.

Följ upp produkter

Emissionsdag 15.06.2012
Förfallodag 26.06.2017

Avkastningshistorik

Löptidsvärde 163,836796 %