BRIC Kupong 2018

I produktuppföljningen nedan visas den information och de värden som använts vid beräkning av förfallovärdet.

Emissionsdag 10.10.2013
Förfallodag 09.10.2018

Avkastningshistorik

Löptidsvärde 104,60 %