BRIC Kuponkiobligaatio 11%

I produktuppföljningen nedan visas den information och de värden som använts vid beräkning av förfallovärdet.

Följ upp produkter

Emissionsdag 10.02.2011
Förfallodag 15.2.2016

Avkastningshistorik 15.02.2016

Löptidsvärde 24,8361 %