Europa Autocall 2021

I produktuppföljningen nedan visas den information och de värden som använts vid beräkning av förfallovärdet.

Följ upp produkter

Emissionsdag 28.6.2016
Förfallodag 28.6.2017
Emittent Commerzbank AG

Avkastningshistorik 02.01.2018

Löptidsvärde 109,00 %