Europa 2019 II

S-Banken återköper lånet i rater på 20 000 euro eller i större rater som 1 000 euros multiplar, enligt placerarens önskemål.

Emissionsdag 05.06.2014
Förfallodag 15.07.2019

Avkastningshistorik

Löptidsvärde 111,88970 %