Europa 2019 Plus

S-Banken återköper lånet i rater på 20 000 euro eller i större rater som 1 000 euros multiplar, enligt placerarens önskemål.

Emissionsdag 18.12.2013
Förfallodag 09.01.2019

Avkastningshistorik

Löptidsvärde 130,1851 %