Europa 2020

S-Banken återköper lånet i rater på 20 000 euro eller i större rater som 1 000 euros multiplar, enligt placerarens önskemål.

Emissionsdag 15.04.2015
Förfallodag 09.01.2020

Avkastningshistorik

Löptidsvärde 122,0981 %