Europa Booster II

I produktuppföljningen nedan visas den information och de värden som använts vid beräkning av förfallovärdet.

Följ upp produkter

Emissionsdag 04.03.2013
Förfallodag 05.03.2018

Avkastningshistorik

Löptidsvärde 167,06386 %