Europa Booster III

I produktuppföljningen nedan visas den information och de värden som använts vid beräkning av förfallovärdet.

Emissionsdag 12.04.2013
Förfallodag 12.04.2018

Avkastningshistorik

Löptidsvärde 142,23518 %