Europa Booster IV

S-Banken återköper lånet i rater på 20 000 euro eller i större rater som 1 000 euros multiplar, enligt placerarens önskemål.

Emissionsdag 16.10.2014
Förfallodag 16.10.2019

Avkastningshistorik

Löptidsvärde 131,4277 %