Europa Booster

S-Banken återköper lånet i rater på 20 000 euro eller i större rater som 10 000 euros multiplar, enligt placerarens önskemål.

Emissionsdag 16.10.2012
Förfallodag 18.10.2017

Avkastningshistorik

Löptidsvärde 165,83042 %