Europeiska Finansbolag Booster

FIM återköper lånet i rater på 20 000 euro eller i större rater som 1 000 euros multiplar, enligt placerarens önskemål.

Följ upp produkter

Emissionsdag 14.10.2015
Förfallodag 14.10.2020
Emittent Danske Bank A/S

Avkastningshistorik 10.07.2020

Värdering 46,54 %
Utveckling en månad -8,01 %
Avkastning sedan början -53,46 %