FIM BRIC

Emissionsdag 19.02.2010
Förfallodag 24.02.2015

Avkastningshistorik

Löptidsvärde 90,00 %

Villkor och dokument