FIM Nya Tillväxtmarknaderna Plus

S-Banken återköper lånet i rater på 100 000 euro eller i större rater som 1 000 euros multiplar, enligt placerarens önskemål.

Emissionsdag 12.6.2015
Förfallodag 9.7.2020

Avkastningshistorik

Löptidsvärde 89,332 %

Villkor och dokument