FIM Stjärnfonder II Normal

I produktuppföljningen nedan visas den information och de värden som använts vid beräkning av förfallovärdet.

Följ upp produkter

Emissionsdag 02.11.2010
Förfallodag 10.11.2015

Avkastningshistorik

Löptidsvärde 111,16 %