FIM Stjärnfonder Normal

I produktuppföljningen nedan visas den information och de värden som använts vid beräkning av förfallovärdet.

Följ upp produkter

Emissionsdag 02.07.2010
Förfallodag 13.07.2015

Avkastningshistorik

Löptidsvärde 100,00 %