FIM Tillväxtmarknadernars Stjärnor Normal

I produktuppföljningen nedan visas den information och de värden som använts vid beräkning av förfallovärdet.

Emissionsdag 29.12.2010
Förfallodag 13.1.2016

Avkastningshistorik

Löptidsvärde 100,00 %