FIM Västmarknader

S-Banken återköper lånet i rater på 10 000 euro eller i större rater som 1 000 euros multiplar, enligt placerarens önskemål.

Emissionsdag 07.03.2014
Förfallodag 09.01.2019

Avkastningshistorik

Löptidsvärde 118,21106 %