Finland Aktie Autocall

S-Banken återköper lånet i rater på 20 000 euro eller i större rater som 1 000 euros multiplar, enligt placerarens önskemål.

Följ upp produkter

Emissionsdag 15.9.2017
Förfallodag 19.9.2022
Emittent SG Issuer

Avkastningshistorik 10.07.2020

Värdering 21,74 %
Utveckling en månad -20,63 %
Avkastning sedan början -78,26 %